Bilimsel Program

Bilimsel
Program


1. GÜN – 16 MAYIS, PAZARTESİ

09.00-09.30: Kayıt

09.30-10.00: Açılış
Protokol konuşmaları

  • Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Salih Kafkas
  • Adana Çiftçiler Birliği Başkanı, Mutlu Doğru
  • BİOTED, Ahmet Özgür Ateş
  • TAGEM Genel Müdürü, Dr. Nevzat Birişik
  • Çukurova Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Meryem Tuncel

Müzik Dinletisi

1. Oturum: Konuk konuşmacılar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Satar, Çukurova Üniversitesi

10.00-10.30: Yeşil Mutabakat
Herman Van Mallaert / IBMA – Başkan

10.30-11.00: Sürdürülebilir biyo-tarım inovasyonu: toprak ve bitki sağlığı, gıda güvenliği, çiftçi ve tüketici ilişkisi
Roger Tripathi / Primary BioAg Innovations – Kurucu, CEO

11.00-11.30: Kahve arası

11.30-12.00: Avrupa’da yaş sebze meyve trendleri ve Türkiye’nin fırsatları
Jorge Reig / Agroponiente – CEO

12.00-12.30: Narenciye’de Entegre Ürün Yönetimi konusundaki dünyadaki gelişmeler
Eldad Peer / Biobee

12.30-13.30: Öğle arası

2. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Suat Kaymak, TAGEM

13.30-14.00: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Biyolojik Mücadele
Doğancan Kahya / Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü

14.00-14.30: Biyoteknik Mücadele Konusunda Ürün Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
Fatma Özsemerci / Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstütüsü

14.30-15.00: Biyolojik ve Biyoteknik ürünlerin çiftçiye ulaşımı ve çiftçi ve tüketici açısından yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Yağız Süzen / Yönetim Kurulu Üyesi – BİOTED

15.00-15.30: Biyoteknik mücadele konusunda bu güne kadar yürütülen çalışmalar, sonuçların üreticiye aktarılması ve yaygınlaştırılmasında karşılaşılan sorunlar
Özlem Altındişli / Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstütüsü

15.30-16.00: Kahve arası

3. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Bayram, GKGM

16.00-16.30: Mikrobiyal Pestisitlerin Ruhsata Esas Değerlendirilmesi
Gamze Erdurmuş / Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstütüsü

16.30-17.00: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı
Nurullah Ayyıldız / Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

17.00-17.30: Türkiye’de Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleri
Fatma Meltem Büyükyavuz / Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

2. GÜN – 17 MAYIS, SALI

4. Oturum
Oturum Başkanı: Ahmet Özgür Ateş, BIOTED

09.30-10.00: Ülkemizde Entomopatojen Fungusların Zararlılara Karşı Kullanımının Güncel Durumu
Musa Kırışık / Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

10.00-10.30: Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat mevzuatındaki hususlar içerisinde, Biyolojik ve Biyoteknik ürünler için ruhsatlandırma aşamasında yaşanan ve çözümü beklenen sorunlar
Ahmet Elmacı / BİOTED Üyesi

10.30-11.00: Mikrobiyal gübreler ile Biyolojik Mücadele arasındaki ruhsatlandırma farkları (sektör ve uygulayıcılar arasındaki durum)
Ali Eroğlu: Başkan Yardımcısı – BİOTED

11.00-11.30: Kahve arası

5. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Erkan, Akdeniz Üniversitesi

11.30-12.00: Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata) mücadele yaklaşımları
Prof. Dr. Serdar Satar / Çukurova Üniversitesi

12.00-12.30: Makroorganizmaların ve Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Ruhsata Esas Değerlendirilmesi
Zühal Saçtı / Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstütüsü

12.30-13.00: Akdeniz Meyvesineği Biyoteknik Mücadelesi Pilot Projesi
Adalet Hazır / Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü

13.00-14.00: Öğle arası

6. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Karaca

14.00-14.30: Yaş meyve ve sebzede hasat öncesi denetimler konusunda sağlanan başarı
Ali Rıza Günal / BİOTED Üyesi

14.30-15.00: Sektörel bazda Biyolojik Mücadele yatırım ve getirisi
Ahmet Özgür Ateş / Yönetim Kurulu Başkanı – BİOTED

15.05-15.30: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelenin sorunları
Zir. Yük. Müh. Hüseyin Doğru

15.30-15.00: Kahve molası

16.00-16.30: Narenciye İhracatçıları’nın sektörden beklentileri ve hedefleri
Ferhat Gürüz / Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı

16.30-17.00: Genel Değerlendirme
Dr. Suat Kaymak / TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı

17.00-17.15: Çalıştay Sonuç Bildirgesi için BİOTED Görüşleri
Halil Köstekli, UPL

17.15-17.30: Çalıştay Sonuç Bildirgesi

17:30: Kapanış

3. GÜN – 18 MAYIS, ÇARŞAMBA

10.00: Otelden hareket.

10.45: Abdioğlu varış

10.45-12.30: Özler A.Ş. Bahçe Turu

12.45-13.30 Özler A.Ş. Narenciye Paketleme Tesisi gezisi ve paketleme tesisinde yemek

14.15: Özler Tarım Toppins Paketleme tesisi ve kiraz denemeleri gezisi

15.00: Kelaynak Sivil Havaalanı ve Tarım Müzesi Gezisi

15.30: Narenciye Deneme Bahçesi gezisi

16.30: Adana’ya hareket

17.30: Otele varış.


Bizimle İletişime Geçin

kongre@bilkonkongre.com.tr

312 466 7000
555 996 77 89

Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Copyright by Bilkon Kongre 2021. All rights reserved.