Adana BMAE

Adalet Hazır


5.OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yatırımları ve Destekleme Çalışmaları

Sunum Başlığı: Akdeniz Meyvesineği Biyoteknik Mücadelesi Pilot Projesi


1988 yılında Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında yüksek lisans programına başladım. Tez çalışmamı 1991 yılında tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını aldım. 1990 yılında dil bilir eleman olarak çalışmaya başladığım T.C. Ziraat Bankasında Zirai Krediler biriminde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 2002 yılı Mayıs ayında, Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsüne geçiş yaptım.  Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Anabilim Dalında 2002 yılında başladığım doktora çalışmamı 2008 yılında tamamladım. Bitki Zararlıları Bölümünde 2015 yılından itibaren Bölüm Başkanı olarak görevime devam etmekteyim.
Adana BMAE

Doğancan Kahya


2. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Kullanımı ve Bu Ürünlerin Piyasaya Arzı

Sunum Başlığı: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Biyolojik Mücadele


1990 yılında Ankara’da doğdu. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Ziraat Mühendisliği programında öğrenimine başladı ve 2012 yılında Bitki Koruma alt programından mezun oldu. 2012 yılında YLSY programını kazanarak yurtdışında resmi bursiyer olarak yurtdışında yükseköğrenimini yapmak için hak kazandı. Newcastle Üniversitesi’nde Fen, Tarım ve Mühendislik Fakültesinde MSc Tarım ve Çevre Bilimi programında Biyolojik Mücadele konusunda 2013 yılında Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2014 yılında yüksek lisansını bitirdi. 2015-2020 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalında Doktorasını yapmıştır. 2015 yılında Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Adana) Biyolojik Mücadele bölümüne Mühendis olarak atandı ve 2021 yılı itibariyle Biyolojik Mücadele Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
GKGM

Fatma Meltem Büyükyavuz


5.OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yatırımları ve Destekleme Çalışmaları

Sunum Başlığı: Türkiye’de Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleri


Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 1990 yılında mezun oldum. Yaklaşık 28 yıldır Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığında görev yapmaktayım. 2010 yılından itibaren de Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemesi uygulamalarının yürütülmesi görevinden sorumluyum.

Ayrıca Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Üyeliği, İyi Tarım Uygulamaları Komite Üyeliği, Ulusal Bitki Sağlığı Komitesi Sekreteryası ve Türkiye’de bitki koruma alanında Bakanlık araştırma kuruluşları ve üniversiteler tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmalarının takibi, sonuçların değerlendirilerek uygulamaya aktarılması yönündeki bitki sağlığı faaliyetlerini de yürütmekteyim.
Bornova ZMAE

Fatma Özsemerci


2. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Kullanımı ve Bu Ürünlerin Piyasaya Arzı

Sunum Başlığı: Biyoteknik Mücadele Konusunda Ürün Geliştirmeye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları


Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini aynı bölümün Entomoloji Anabilim dalında 2001 yılında, Doktora Eğitimini 2007 yılında tamamladı. 2002 yılında Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne atanan araştırıcı Meyve ve Bağ Zararlıları laboratuvarında çalışmalarını sürdürmektedir.
Ankara ZMMAE

Gamze Erdurmuş


3. OTURUM: Biyolojik Ve Biyoteknik Ürünlerin Ruhsatlandırma Çalışmaları

Sunum Başlığı: Mikrobiyal Pestisitlerin Ruhsata Esas Değerlendirilmesi


2006 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.  2011 yılında Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümünde doktora eğitimine başlamış olup halen devam etmektedir. Halen Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Zirai Mücadele İlaçları ve Toksikoloji Bölümünde bitki patojenlerinde fungisitlere karşı direnç ve petisitlerin ruhsatlandırılmasında kullanılan toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalar konusunda çalışmaktadır.
BATEM

Musa Kırışık


4. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelede Denetim ve Kontrol

Sunum Başlığı: Ülkemizde Entomopatojen Fungusların Zararlılara Karşı Kullanımının Güncel Durumu


1990 yılında Antalya’da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda 2017 yılında “Antalya ve İlçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch. (Acarı:Tetranychidae) Popülasyonlarının Abamectin ve Bifenazate’a Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu Yüksek Lisans çalışmasını, ardından 2021 yılında “Batı Çiçek Tripsi Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)’den Entomopatojen Fungus İzolasyonu, Tanılanması ve Zararlıya Karşı Etkinliklerinin Test Edilmesi” konulu doktora çalışmasını  tamamladı.  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Bölümü, Entomoloji Laboratuvarında 2016 yılında göreve başladı. Bitki Sağlığı Bölümü’nde Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları ve Faydalı Böcek Üretimi konusunda araştırmalarına devam etmektedir.​
GKGM

Nurullah Ayyıldız


3. OTURUM: Biyolojik Ve Biyoteknik Ürünlerin Ruhsatlandırma Çalışmaları

Sunum Başlığı: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı


1988 yılında Diyarbakır’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. 2018 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, halihazırda doktora öğrenimine devam etmektedir. 2013-2015 yılları arasında Kırıkkale/Çelebi İlçe Müdürlüğü, 2015 yılından itibaren ise Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı Ruhsatlandırma biriminde teknik personel olarak görev yapmaktadır.
Bornova ZMAE

Özlem Altındişli


2. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Kullanımı ve Bu Ürünlerin Piyasaya Arzı

Sunum Başlığı: Biyoteknik mücadele konusunda bu güne kadar yürütülen çalışmalar, sonuçların üreticiye aktarılması ve yaygınlaştırılmasında karşılaşılan sorunlar


Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’ nden 1987 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini aynı bölümün Entomoloji Anabilim Dalı’ nda 1989 yılında tamamlamıştır. Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi’ nde bir yıl görev yaptıktan sonra 1991 yılında Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’ ne tayin olmuştur. Doktorasını Ege Üniversitesi’nde 1995 yılında tamamlayan araştırıcı halen aynı enstitünün Bitki Zararlıları Bölümü, Meyve-Bağ Zararlıları Biriminde çalışmaktadır. Bugüne kadar onunda Lider olarak görev aldığı toplam yirmi projeyi sonuçlandırmıştır. Çalışma konuları arasında bağda zararlı böceklere karşı kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek mücadele metotları ağırlık kazanmıştır. Özellikle Entomoloji, bağ, Entegre mücadele ve organik tarım konularını kapsayan ulusal ve uluslararası çeşitli kongre ve sempozyumlara bildirili ya da Bilim komitesi üyesi olarak katılan araştırıcı, 2006 yılında Kuşadası’nda yapılan 8. Avrupa Entomoloji Kongresi’nin Düzenleme Kurulu’nda Sekreterlik görevini yürütmüştür. Uluslararası bir organizasyon olan IOBC’nin 2012 yılında yapılacak 8. Entegre Meyve Üretimi Konferansı’nı Türkiye’de düzenlemek üzere yerel organizasyon komitesi başkanlığını üstlenmiştir. Çalışma alanıyla ilgili olarak; 1998 yılında Bari-İtalya’da, 2000 yılında El-Arish-Mısır’da düzenlenen kurslara burslu olarak katılmıştır. Kaiserslautern Üniversitesi’nde 2007 yılında “Workshop on Pheromone Measurement by Field EAG” isimli çalıştaya Tübitak-Almanya (DFG) Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı ile katılan araştırıcı halen Türkiye’yi temsilen EPPO’nun Entomolojide Teşhis Paneli üyeliğini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
Ankara ZMMAE

Zühal Saçtı


4. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelede Denetim ve Kontrol

Sunum Başlığı: Makroorganizmaların ve Biyoteknik Mücadele Ürünlerinin Ruhsata Esas Değerlendirilmesi


1985 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. “Yumurta-Larva Parazitoiti Chelonus oculator F. (Hymenoptera: Braconıdae) ve Patates Güvesi Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Arasında Bazı Biyolojik İlişkiler Üzerinde Çalışmalar” isimli doktora tezini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2021 yılında tamamladı. 2009-2010 yıllarında Samsun Salıpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü’nde, 2010-2016 yıllarında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. 2016 yılından beri Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Biyolojik Mücadele Bölümü’nde görev yapmaktadır.
Yağız Süzen


2. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Kullanımı ve Bu Ürünlerin Piyasaya Arzı

Sunum Başlığı: Biyolojik ve Biyoteknik ürünlerin çiftçiye ulaşımı ve çiftçi ve tüketici açısından yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri


Bilkent Üniversitesinde İşletme lisansı alan Yağız Süzen, ABD’de Rutgers Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılından itibaren bitki besleme, gübre, organik gübre ve tohum sektörlerinde çeşitli görevler alarak çalıştı. 2018’den bu yana BİOBEST AŞ’de önce satış müdürü olarak görevlendirildi. Daha sonra BİOBEST AŞ’de Genel Müdür olarak görev alan Süzen halen bu görevini sürdürüyor.
Ahmet Elmacı


3. OTURUM: Biyolojik Ve Biyoteknik Ürünlerin Ruhsatlandırma Çalışmaları

Sunum Başlığı: Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat mevzuatındaki hususlar içerisinde, Biyolojik ve Biyoteknik ürünler için ruhsatlandırma aşamasında yaşanan ve çözümü beklenen sorunlar


Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde lisans derecesini tamamlayan Ahmet Elmacı, 2010 yılında çalışma hayatına devam ederken Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü Fitopatoloji anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede doktora çalışmalarını sürdüren Elmacı, meslek hayatı boyunca Batı Tarım AŞ, Ege Fide AŞ, Hektaş Ticaret AŞ firmalarında ziraat yüksek mühendisi olarak çeşitli görevler üstlendi. 2009 yılının Kasım ayından bu yana Agrobest Grup AŞ’de Teknik Uzman ve Pazar Geliştirme Müdürü görevlerini yapan Elmacı, 2014 yılından beri Agrobest AŞ’de Teknik Müdür olarak çalışma hayatına devam ediyor.
Ahmet Özgür Ateş


5. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yatırımları ve Destekleme Çalışmaları

Sunum Başlığı: Sektörel bazda Biyolojik Mücadele ve Biyoteknik Mücadele yatırım ve getirisi


Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde lisans, Ege Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yğüksek lisans yaptı Lisans sırasında Almanya, Justus Liebig Üniversitesinde Doku Kültürü ve Bitki Islahında Kullanımı konularında staj yaptı. Tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerin üretimi, ithalatı, pazarlaması konularında faaliyet gösteren farklı firmalarda çeşitli yöneticilik görevleri yaptı. 1994 yılında örtü altı sebze yetiştiriciliğinde bombus arılarının polinasyon amaçlı kullanımı konusunda, Türkiye’deki ilk deneme, tanıtım ve yayım çalışmalarını yaptı. 2000 yılında biyolojik çözümler alanında faaliyet gösteren Bioglobal AŞ’yi kurdu. Halen Bioglobal AŞ’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyor.
Ali Eroğlu


3. OTURUM: Biyolojik Ve Biyoteknik Ürünlerin Ruhsatlandırma Çalışmaları

Sunum Başlığı: Mikrobiyal gübreler ile Biyolojik Mücadele arasındaki ruhsatlandırma farkları (sektör ve uygulayıcılar arasındaki durum)


Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nde lisans; aynı fakültede Bitki Koruma Bölümünde domates hastalıkları üzerine yüksek lisans yaptı. Mersin’de Alca Tarım Ltd. Şti.’ni kurarak ticari hayata atıldı. 1997’de Hollanda merkezli Koppert firmasıyla ortak bombus arısı üretim ve pazarlama şirketini kurdu. İş dünyasında çeşitli STK’larda yöneticilik de yapan Eroğlu, kuruluşundan itibaren 7 yıl boyunca, BİOTED’in Başkanlığını yürüttü. Ali Eroğlu IBMA’in de (International Biocontrol Manufacturers Association) ülke temsilcisidir.
Ali Rıza Günal


4. OTURUM: Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelede Denetim ve Kontrol

Sunum Başlığı: Yaş meyve ve sebzede hasat öncesi denetimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi


2014 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2014’de lisans öğrencisiyken Faydalı Böceklerin Kitlesel Üretimi konulu Teknogirişim Projesini kazanarak Günal Biyolojik Tarım şirketini kurdu. 2016 yılında kurulan Günal Biyolojik Tarım, Türkiye’de örtü altında biyolojik mücadele alanında ruhsatlı ürününü piyasaya veren, %100 yerli sermayeli ilk firma oldu. İthal edilen türlerin yerli üretimi konusunda Ar-Ge çalışmaları da yapan Ali Rıza Günal, Muğla Fethiye’deki şirketiyle, faaliyetlerine devam ediyor.


Bizimle İletişime Geçin

kongre@bilkonkongre.com.tr

312 466 7000
555 996 77 89

Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Copyright by Bilkon Kongre 2021. All rights reserved.